Strandskyddsansökan Östergarn, Gotland
"Ida hjälpte oss med bla bla bla" - Lindahl